artykuły z prasySiejak Tadeusz, Panikuję dopiero w..., "Nurt" 1980, nr4, s.20-21

Maciąg Włodzimierz, Szkoła gustu - z serii: cierpienia wynalazcy, "Nowe Książki" 1981, nr21, s.22-23

Kusztelski Błażej, Kontestator w fabryce, "Nurt" 1982, nr6, s.1, 19

Kalka Krzysztof, Sens tworzenia, - rozmowa z laureatem nagrody literackiej im. St. Piętaka, "Tygonik Pilski" 1982, nr18, s.1, 6-7

Nowicki Krzysztof, Hades, "Fakty" 1982, nr11, s.9

Warski Zdzisław, Korzenie, "Rzeczpospolita" 1982, nr23, s.11

Braniecki Włodzimierz, Inżynier czy pisarz?, "Głos Wielkopolski" 1984, nr243, s.5

Bugajski Leszek, Strategia ślimaka: Proza młodych 1978-82-próba bilansu, "Pismo Literacko - Artystyczne" 1984, nr1, s.45-63

Łukasz Jerzy Bez asekuracji, "Twórczość" 1985, nr11, s.116-118

Balcerowicz Bogdan J. Rozpisywanie rzeczywistości na głosy, "Okolice" 1985, nr11/12, s.51-54

Kowalski Adam, W punkcie zero?, "Radar" 1985, nr14/15, s.18-20

Cielesz Piotr, Znaleźć początek,, "Fakty" 1985, nr17, s.7

Jamroziak Wojciech, Władza, "Głos Wielkopolski" 1985, nr70, s. 5

Żółcinski Tadeusz J. Prowincjonalny były prominent, "Radar" 1985, nr11, s.18-19

Kowalski Adam, Polowanie na geniuszy, "Radar" 1985, nr25, s.6

Bratkowski Piotr, Próba wyporności, "Literatura" 1985, nr8, s.38-40

Błażejewski Tadeusz, Ujemne sprzężenie zwrotne, "Życie Literackie" 1985, nr21, s.10

Kajtoch Wojciech, W sprawie prozy Tadeusza Siajaka, "Argumenty" 1985, nr23, s. 8

Koźniewski Kazimierz, Pusta Skrytka: polemiki, "Polityka" 1985, nr23, s. 8

Bereza Henryk, Pułapka: o "Próbie" Tadeusza Siajaka, "Polityka" 1985, nr13, s. 8

Pietkiewicz Barbara, Fontanna z happy endem, "Polityka" 1985, nr9, s.1, 8-9

Cielesz Piotr, Znaleźć początek, "Fakty" 1985, nr17, s. 7

Bauer Zbigniew, Absolutnie trafnie...: polemiki "Na polskich pisarzy", "Polityka" 1986, nr31, s. 7

Klukowski Bogdan, Na Koźniewskiego: polemika "Na polskich pisarzu", "Polityka" 1986, nr33, s. 7

Ratajczak Mirosław, ...który /.../ już na..., "Pismo Literacko_artystyczne" 1986, nr2, s.99

Koźniewski Kazimierz, Na polskich pisarzy: moda na frustrację i bezsilność, "Polityka" 1986, nr25, s. 1, 6-9

Błażejewski Tadeusz, Z czym do literatury?: nowe nazwiska i nadzieje, "Polityka" 1986, nr3, s. 8

Utkin Jerzy, Między "Próbą" a "Pustynią" rozmowa z Tadeuszem Siejakiem, "Pilski Informator Kulturalny" 1986, nr11, s.21-24

Pawlak Edward, Sceny polityczne z okresu przełomu, "Wprost" 1986, nr10, s.24-27

Isakiewicz Elżbieta, Syndrom zdrajcy, "ITD" 1987, nr50, s.22

Pilskie personalia Tadeusza Siejaka, "Tygodnik pilski" 1987, nr47, s. 5

Sieradzki Jacek, Co ja tu robię? : proza Tadeusza Siejaka na scenie , "Polityka" 1988, nr11, s. 8

Prześluga Jacek, Oficer pokolenia dezerterów, "Reporter" 1988, nr8, s. 13-14

KTT, Udręka, "Polityka" 1988, nr7, s. 16

Kalka Krzysztof, W mieście pięknym jak Eden..: Po "Pustyni" Tadeusza Siejaka, "Tygodnik Pilski" 1988, nr19, s. 6

Błaszkiewicz Anna, Poza układem, "Twórczość" 1988, nr3, s.100-104

Wiernicka Elżbieta, Po "Próbie", "Pilski Informator Kulturalny" 1988, nr11, s.9-11

Jesionowska Wanda, Odwrócony krajobraz - najpierw fata morgana, potem pustynia, "Nowe Książki" 1988, nr7/8, s.74-75

Żuliński Leszek, Trylogia, która nie krzepi, "Literatura" 1988, nr3, s.70-72

Baraniak-Leszczyński Błażej, Prominenckie bebechy, "Wprost" 1988, nr11, s.28

Koźniewski Kazimierz, Czy krytyka jest zła?, "Polityka" 1988, nr18, s.9

Michalak Janusz, Nie potrafię niczego wymyślić, "Wprost" 1988, nr10, s.20-21

Pietrusik Zdzisław, Zapis Paranoi, Polityka nr1 1988, s. 8-9

Kubaszewski Cezary, Drzewo na pustyni, "Miesięcznik Literacki" 1988, nr5, s.146-148

Kołodziejski Andrzej, Właściciel kluczy, "Pan" 1989, nr5, s.8-10

Zaworska Helena, Dezercja, "Literatura" 1989, nr10, s.14-15, 45

Rozwadowski A, Każda moja książka jest wymyślona, jednak ułozona z elementów rzeczywistych..., "Tygodnik Chodzieski" 1991, nr3, s. 3

Rozwadowski A. Każda moja książka jest wymyślona, jednak ułożona z elementów rzeczywistych..., "Tygodnik Chodzieski" 1991, nr4, s.3

Codzienne polskie udręki, rozmowa z Tadeuszem Siejakiem, W: Helena Zaworska, Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy, Warszawa Wiedza Powszechna, 1991, s. 41-55

Siejak Tadeusz, Dezerter, "Polityka" 1992, nr25, s. 20

Jentys Maria, Ludzie zapragną rozmowy, "Literatura" 1992, nr5, s.4-5

Masłoń Krzysztof, Mityczna siła destrukcji, "Rzeczpospolita" 1992, nr268, s.3

Bugajski Leszek, Słony smak daremności, "Twórczość" 1992, nr12, s.97-100

Zaworska Helena, Czy uciekać przed "Dezerterem"?, "Nowe Książki" 1993, nr1, s.26-28

Bugajski Leszek, Strach przed burzeniem,, "Polityka" 1993, nr2, s.11

Siejak Tadeusz, Historia to nie huśtawka, "Chodzieżanin: Gazeta Regionalna" 1993, nr4, s.3,6,8

Orski Mieczysław, Panopticum Stanu Wojennego, "Odra" 1993, nr12, s.104-105

Szumowski Tadeusz, W odpowiedzi Tadeuszowi Siejakowi, "Chodzieżanin - Gazeta Regionalna" 1993, nr5, s.6

Arshi J. Przeworska Z. Tadeusz Siejak i "Dezerter", "Tygodnik Pilski" 1993, nr24, s.5

Prześluga Jacek, Według Siejaka, "Głos Wielkopolski" 1993, nr2/3, s.20

Bugajski Leszek, Tadeusz Siejak (1949-1994), "Polityka" 1994, nr26, dod. Kultura, s. VII

Przeworska Zuzanna, Siejak, "Tygodnik Pilski" 1994, nr25, s.3

Inne i zupełnie inne bajki - młodzi krytycy o młodej literaturze, "Polityka" 1994, nr5, dod. Kultura, s.5

Kwiatek Jerzy, Żal, "Trybuna" 1994, nr141, s.3

P.K., adg, Oficer pierwszej linii - wspomnienie o Tadeuszu Siejaku, "Gazeta Poznańska" 1994, nr134, s.3

Ratajczak Wiesław, Za możliwość bycia stwórcą trzeba płacić, "Czas Kultury" 1994, nr2, s.30-37

Arski J. Siejak - próba całości, "Tygodnik Pilski" 1995, nr27, s.12 /a>

Zaworska Helena, Wieczne dziecko: "Książe czasu" - opowieści Tadeusza Siejaka, "Gazeta Wyborcza" 1995, nr279, s.15

Kubicki Dariusz, Ulica inżyniera dusz, "Gazeta Wyborcza" 1995, nr134, s.4

Bugajski Leszek, Inny Siejak, "Polityka" 1995, nr17, s.11

Błażejewski Tadeusz, Strusie jajo, "Pismo Literacko - Artystyczne" 1998, nr9, s.119-120

Szumowski Tadeusz, Tadeusz Siejak - poszukiwacz wiary w porządek świata, "Chodzieżanin" "Gazeta Regionalna" 1999, nr16, s.1,3

Rozwadowski Antoni, Siejak nieznany: wspomnienia o Tadeuszu Siejaku - pisarzu, inzynierze, człowieku, "Horyzont: aktualności chodzieskie" 1999, nr5, s. 7-8

Tadeuszowi Siejakowi in memoriam, "Chodzieżanin" 2004, nr436, s.7

Tadeusz Siejak, Piękny duch - Wieczny Rewolucjonista, (w świetle listów),W: Maria Jentys, Pomnożyć serca dostatek: O poetkach, poetach i prozaikach, Warszawa, Wydawnictwo Nowy Świat 2004, s. 80-100

Jęsiak Anna, Niepokoje ucznia Sochy, "Migotania, przejaśnienia" 2004, nr3, s. 25

m.s. Requiem dla Siejaka, "Tygodnik Nowy" 2004, nr24, s.b.3

Dekada bez Siejaka, "Tygodnik Pilski" 2004, nr25, s.11

Żuliński Leszek, Ważne miary, "Twórczość" 2004, nr11, s.107-109

Tadeuszowi Siejakowi in memoriam, "Chodzieżanin" 2004, nr436, s.7

Jentys Maria, Tadeusz Siejak: żarliwy świadek epoki, "Wyspa" 2007, nr4, s. 76-77

Siejak Tadeusz, Tam dołem płynie rzeka, (fragment niedokończonej powieści), "Wyspa" 2007, nr4, s. 68-75

Strzeliński Maciej, Wspominali Siejaka, "Chodzieżanin" 2009, nr24, s.8

Dni Siejaka, "Kurier Chodzieski" 2009, nr22, s.3

Belter J. Nasz ci on - Siejak, "Tygodnik Nowy: ziemia chodzieska" 2009r, nr24, s.B.12

Matraszek Tadeusz Spotkanie w rocznicę śmierci Siejaka, "Chodzieżanin" 2014, nr 24/36/1849, s. 10.