bibliografiaTadeusz Siejak
22.09.1949-7.06.1994
Bibliografia/Maria Bochan.-2009

Bibliografia składa się z dwóch części. W pierwszej podmiotowej zestawia twórczość Tadeusza Siejaka, od debiutu reporterskiego na łamach czasopisma „Tydzień”, po wydanego przez Marię Jentys w 2004 roku „Kulturystę”, stanowiącego fragmenty rękopisu „Tam dołem,płynie rzeka”. W części tej zastosowano podział materiału na trzy działy: wydawnictwa ,utwory, adaptacje .Podstawą układu w każdym dziale jest rok opublikowania tekstu.


Część druga-przedmiotowa ujmuje bibliografię ,opracowania, rejestruje rozmowy i wywiady oraz nagrody i wyróźnienia, jakimi uhonorowano pisarza. Uwzględnia także relacje ze spotkań autorskich i obchodów kolejnych rocznic śmierci pisarza. Korzystanie z bibliografii ułatwiają : indeks autorów oraz wykazy zastosowanych skrótów i uwzględnionych czasopism.

Wykaz skrótów

ang. - angielski

aud. - audialny

aud.rad. - audycja radiowa

aud.-wiz. - audiowizualny

BWAiUP - Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych

Chodz.Dom Kult. - Chodzieski Dom Kultury

cm - centymetr

cz. - część

czyt. - czytać

dod. - dodatek

dok. - dokument

faks. - faksymile

fot. - fotografia

frag. - fragment

gł. - główna

h - godzina

il. - ilustracja

im. - imienia

jęz. - język

kas. - kaseta

kol. - kolorowy

licen. - licencjacka

magnet. - magnetofonowa

magist. - magisterska

m.in. - między innymi

Miej.Bibl.Publ. - Miejska Biblioteka Publiczna

min. - minuta

Min.Eduk.Narod. - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nadnot.Tow.Społ.-Kult. - Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

niem. - niemiecki

nota biogr. - nota biograficzna

nr - numer

NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna

nt. - na temat

okł. - okładka

omów. - omówienie

oprac. - opracował,opra-cowanie

org. - organizacja

Pol.Ofic.Wydaw. - Polska Oficyna Wydawnicza

Pol.Rad. - Polskie Radio

popr. - poprawione

portr. - portret

pr. program

prac. - praca

przepr. - przeprowadził(ć)

R. - rocznik

rad. - radiowa

rec. - recenzja

red. - redakcja

reż. - reżyseria

rozm. - rozmowa

s. - strona(y)

s.c. - spółka cywilna

scen. - scenariusz

streszcz. - streszczenie

T. - tom

telew. - telewizja

tłum. - tłumaczenie

TVP - Telewizja Polska

Uniw.im.A.Mickiewicza - Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

uzup. - uzupełnione

Woj.Bibl.Publ. - Wojewódzka Biblioteka Publiczna

wyd. - wydanie

Wyd.Lit. - Wydwanictwo Literackie

Wyd.Szk. i Ped. - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

wypow. - wypowiedź

Wyż.Szk.Ped. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna

zob. - zobacz

zreal. - zrealizowany