dżs-yW zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży posiada dokumenty dotyczące Tadeusza Siejaka. Są to: nekrologi, zaproszenia, programy i plakaty. Nekrologi - wycinki z prasy poświęcone pamięci Tadeusza Siejaka. Zaproszenia - na uroczystości związane z kolejnymi rocznicami śmierci pisarza (np. spotkania literackie, sesja popularnonaukowa). Program - prapremiera "Kraty" Tadeusza Siejaka. Plakaty - dotyczące rocznicowych spotkań poświęconych Tadeuszowi Siejakowi oraz teatralnej adaptacji "Próby" pisarza.