korespondencjaW zbiorach biblioteki znajdują się też kopie korespondencji Tadeusza Siejaka z różnych okresów życia i twórczości pisarza. Siejak prowadził bardzo rozległą korespondencję z różnymi osobami życia publicznego, politykami, ludźmi kultury, wydawcami itp. Dzielił się z nimi swoimi poglądami dotyczącymi nie tylko twórczości. Z niektórymi był w zażyłej przyjaźni np. z recenzentką swoich utworów i pisarką Marią Jentys czy z ówczesnym dyrektorem wydawnictwa "Iskry" Łukaszem Szymańskim. Nawiązał listowny kontakt nawet z papieżem Janem Pawłem II. Wśród znanych adwersarzy znaleźli się również Jerzy Giedroyc, Zygmunt Kałużyński, Bogdan Suchodolski, Wojciech Jaruzelski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Leszek Żuliński i Leszek Bugajski.Korespondencja z papieżem Janem Pawłem II


Korespondencja z Leszkiem Bugajskim

- krytykiem literackim, publicystą, redaktorem, kierownikiem działu krytyki "Życia literackiego"

Korespondencja z Leszkiem Żulińskim

- krytykiem literackim, publicystą, sekretarzem redakcji miesięcznika "Literatura", kierownikiem działu literackiego "Kultury"

Korespondencja z Bogdanem Suchodolskim

- przewodniczącm Narodowej Rady Kultury

Korespondencja z Krzysztofem Toeplitzem

- dziennikarzem, felietonistą, publicystą, krytykiem filmowym i scenarzystą

Korespondencja z gen. Wojciechem Jaruzelskim

- prezesem Rady Ministrów [1981-1985]

Korespondencja z Łukaszem Szymańskim

- dyrektorem i redaktorem naczelnym wydawnictwa "Iskry"

Korespondencja z Marią Jentys

- krytykiem literackim, reportażystką, publicystką, redaktorem wydawnictw literackich

Korespondencja z Zygmuntem Kałużyńskim

- krytykiem filmowym, publicystą, dyiennikarzem i eseistą

Korespondencja z Jerzym Giedroyciem

- publicystą, politykiem i redaktorem "Kultury"

Korespondencja z Henrykiem Berezą

- krytykiem literackim, eseistą, redaktorem miesięcznika "Twórczość"

Korespondencja z Ministerstwem Kultury i Sztuki

- Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Korespondencja do wydawnictw i czasopism "Polityka", "Głosu Wielkopolskiego", "Nurtu", "Miesięcznika Literackiego", "Tygodnika Pilskiego"