o projekcieW 15. rocznicę śmierci Tadeusza Siejaka oddajemy do Państwa dyspozycji wirtualną wystawę o życiu i twórczości przedwcześnie zmarłego pisarza.

Celem cyfrowej prezentacji zbiorów zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży jest przybliżenie, ukazanie różnorodności i wartości kolekcji oraz ułatwienie dostępności do niej szerokiemu gronu odbiorców.

Na stronie internetowej zamieszczono informację o Tadeuszu Siejaku i jego utworach, zaprezentowano w wyborze dokumenty życia społecznego, fotografie, korespondencje pisarza, artykuły z prasy, analizy literackie, informacje o pracach magisterskich oraz pełną bibliografię.

Pokazy zdigitalizowanych dokumentów bibliotecznych poprzedzone zostały krótkimi komentarzami wprowadzającymi. Stworzone galerie pozwalają bez trudu dotrzec do poszczególnych obiektów, a wybrany format zapisu prezentowanych kopii cyfrowych umożliwiają swobodne odczytanie tekstu lub obejrzenie obiektu bibliotecznego.

Dorota Grewling
Dyrektor MBP


Autorzy projektu:

Maria Bochan - wiceprzewodnicząca ZG SBP
Justyna Belter - kustosz, pracownik Czytelni dla Dorosłych
Krystyna Borowicz - starszy bibliotekarz, pracownik Czytelni dla Dorosłych
Edyta Łukaszewska - kustosz, pracownik Ośrodka Wiedzy o Regionie przy Czytelni dla Dorosłych

Realizacja strony internetowej:
[EL-COM] Łukasz Jenczyk