bibliografia - o twórczościA.Bibliografia

46.TADEUSZ Siejak.22.09.1949-7.06.1994:bibliografia/M.Bochan[W] Próby: o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999,s.121-145.

47.TADEUSZ Siejak,22.09.1949-7.06.1994:bibliografia/M.Bochan//Rocz.Nadnot.- 1995,R.26,s.97-109.

48.TADEUSZ Siejak:bibliografia podmiotowo- przedmiotowa:prac.licen./A.Poznaniak.-Kalisz:Uniw. im.A.Mickiewicza,2004.-63 s.:il;30 cm

B.Opracowania

49.A tyle jeszcze zamierzał napisać/R.Cichocki//Chodzieżanin.-1994,nr8,s.7.

50.AGONIA i nadzieje:proza polska.T.5:Od 1956/P.Kuncewicz.-Warszawa,1995, s.296-297.

51.ANTYLATARNIK oraz inne szkice literackie i publicystyczne/B.Bakuła.- Poznań: "WIS"s.c.,2001.- 139s.;23cm

52.ANTYSCHEMAT/T.Blażejewski[W]Rysopis: esej o młodej prozie/T.Błaże - jewski.-Łódź,1987,s.149-156.

53.AUTENTYZM i fikcja a świadomość odbiorcy wirtualnego,na podstawie wybranych utworów Tadeusza Siejaka:prac.magist./A.Cholewińska.-Bydgoszcz:Wyż.Szk.Ped.,1996.-102,[2] s.:faks.

54.AUTOBIOGRAFIA/T.Siejak.-Chodzież,1989.-38s.;30 cm

55.CO się zdarzyło w fabryce:pisarze i książki/J.Kwiatek//Tryb.Ludu.- 1982,nr55,s.5.

56.CO wywącha suczka Sonia:raptularz pilski/J.Prześluga//Panorama Pil.-1994, nr25,s.6.

57.CZŁOWIEK technokratyczny/H.Bereza//Razem.-1981,nr20,s.28;il.

58.CZYTANIE w maszynopisie:autografy:list Tadeusza Siejaka do mnie/H.Bereza//Twórczość.-1994,nr12,s.152-153;1995,nr2,s.169-170.

59.DEZERTER /L.Żuliński//Wiad.Kult.-1994,nr5,s.1

60.DOCENT//Itd.-1985,nr32,s.24.

61.DROGA przez…miasto,tekst,biografia:proza Tadeusza Siejaka:prac. magist./M.Drews.-Poznań:Uniw.im.A.Mickiewicza,2005.-77s.;30cm

62.EWOLUCJE człowieka uwikłanego:kreacje bohatera w prozie Tadeusza Siejaka:prac.magist./K.Polarek.-Poznań:Uniw.im.A.Mickiewicza,2002.-56s.;30cm

63.I światłem i źrenicą:szkice o literaturze/M.Jentys.-Warszawa: "Okolice",1990.- 137s.

64.INFORMATOR środowisk twórczych.-Piła,1990.-33s.

65.INNE i zupełnie inne bajki-młodzi krytycy o młodej literaturae//Polityka.- 1994,nr5,dod.:Kultura,s.V.

66.INŻYNIER duszy/L.Żuliński//Fakty.-1985,nr18,s.7.

67.INŻYNIER duszy:Tadeusz Siejak/L.Bugajski//Rocz.Nadnot.-1995,R.26,s.85-96:il.

68.JESTEM typem przywódcy/W.Pławski//Walka Młodych.-1989,nr25,s.9.

69.JĘZYKOWY wizerunek klasy politycznej w "Próbie"Tadeusza Siejaka/M.Kita//Jęz.Artyst.-1995,T.9,s.100-110;streszcz. w jęz.ang.

70.KALENDARIUM życia literackiego 1976-2000:wydarzenia,dyskusje,bilanse /P.Czapliński.-Kraków:Wyd.Lit.,1997.-629 s.

71.KOMPLEKSY Z.Pietrasika:polemika/H.Janaszak-Ivanickova//Polityka.-1985,nr44,s.9.

72.KONTRAPUNKT:rozmowy o książkach/P.Czapliński,P.Śliwiński.-Poznań: "Obserwator",1999.-247s.;21cm

73.KOZIOŁKI- Matołki/J.Putrament//Literatura.-1985,nr8,s.62.

74.KRES zadęcia /J.Sawicki//Polityka.-1986,nr41,s.8.

75.LEKSYKON dzieł i tematów literatury polskiej dla szkół podstawowych i średnich/T.Miłkowski,J.Termer.-Warszawa,1998,s.278,470-471,579,594,609-610.

76.LITERATURA polska 1939-1991/R.Matuszewski.-Warszawa,1992,s.199-200,208.

77.LITERATURA polska 1945-1995:główne zjawiska/M.Dąbrowski.-Warszawa,1997,s.150,152-153.

78.LITERATURA polska 1976-1998:przewodnik po prozie i poezji-Wyd.3/P.Czapliński,P.Śliwiński.-Kraków:Wyd.Lit.,1999.-428s.:mapa;21cm

79.MIĘDZY polityką a psychologią:proza Tadeusza Siejaka:prac.magist./B.Wlazło.-Poznań:Uniw.im.A.Mickiewicza,1997.-45s.:fot.;30cm

80.MITY konieczne/L.Żuliński.-Łódź,1984,s.214-217.

81.MOJA idea i moje życie:o twórczości Tadeusza Siejaka/M.Jentys//Kierunki.-1984,nr16,s.12:portr.

82.NA polskich pisarzy:moda na frustrację i bezsilność/K.Koźniewski//Polityka.-1986,nr25,s.1,5,9.-Polemika:Absolutnie trafnie/R.Bauer//Polityka.-1986,nr31,s.7;Na Koźniewskiego/B.Klukowski//Polityka.-1986,nr33,ss.7.

83.NADNOTECKIE Dni Literatury I.Piła-Wałcz,22-23.04.1986/org.Nadnot.Tow.Społ.-Kult. ,Woj.Bibl.Publ.-Piła,1986-10s.

84.NIĆ Ariadny:z notatnika recenzentki/M.Jentys.-Toruń:Wyd.Adam Marszałek, 2005 -223s.;21cm

85.NIE jestem godzien/P.Bratkowski//Polityka.-1983,nr44,s.9.

86.OBRAZ współczesnej polszczyzny w powieściach Tadeusza Siejaka/A.Piotrowicz[W] Próby:o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999.- s.69-86.

87.ODSZEDŁ Tadeusz Siejak/J.Utkin//Tyg.Nowy.-1994,nr24,s.5.88.OFICER pierwszej linii:wspomnienie o Tadeuszu Siejaku/A.Milczyński//Gaz.Pozn.-199,nr134,s.3.

89.OFICER pokolenia

90.PAMIĘCI Tadeusza Siejaka/W.Wiernicki//Głos Wielkop.-1995,nr129,s.16.

91.PILSKIE środowisko literackie w ostatnim ćwierćwieczu/L.Żuliński//Roczn.Nadnot.-1994,R.25,s.47-49.

92.PISARZ w ciemni krytyki/A.Nawrocki//Kultura.-1986,nr33,s.10.

93.POLOWANIE na geniuszy/A.Kowalski//Radar.-1985,nr25,s.6.

94.Polscy pisarze współczesni1939-1991:leksykon/L.M.Bartelski.-Warszawa,1995, s.370.

95.POMNOŻYĆ serca dostatek :o poetach, poetkach i prozaikach/M.Jentys.- Warszawa: „Nowy Świat” ,2004.-124 s.;21 cm

96.PORTRETY współczesnych pisarzy polskich.Cz.1:dok.aud.-wiz.1: „Oficer” i „Dezerter”,proza realistycznaTadeusza Siejaka;rola gł.D.Kowalski,B.Paluch,J.Stuhr,;wypow. autora/L.Bugajski,E.Lewandowska-Tarasiuk.-Warszawa:Min.Eduk.Narod., 1995.-1 kas. video.-35 min.

97.POWIEŚCI i „Głód sensu”Tadeusza Siejaka z perspektywy czytelniczej/T.Kowalczewski//Chodzieżanin.-1995,nr11,s.7

98.POWRÓT centrali:literatura w nowej rzeczywistości/P.Czapliński.-Kraków: Wyd.Lit.,2007.-209,[2]s.;20 cm

99.POŻEGNANIE pisarza/W.Ratajczak//Gaz.Pozn.-1994,nr144,s.6:il.

100.PRODUKCJA i obłęd/M.Chrzanowski//Tu i Teraz.-1985,nr14,s.11:portr.

101.PR OZA polska:ostatnich 20 lat/P.Czapliński//www.wsiz.rzeszow .pl.pliki.- 3 s.

102. PROZA powojenna 1945-1987:analizy i interpretacje/S.Burkot.-Wyd.2 popr. i uzup.-Warszawa:Wyd.Szk. i Ped.,1991 .-375s.;23 cm

103.PRÓBA na pustyni/A.Wróblewska//Prz.Tech.-1985,nr8,s.22-23.

104.PRZEDSIONEK wieczności:pośród pisarzy Pomorza,Kujaw i Wielkopolski/D.T.Lebioda.-Bydgoszcz,1999,s.370-371.

105.PRZYSZŁOŚĆ literatury/T.Błażejewski //Odgłosy.-1985,nr18,s.9.

106.PUSTKA:pamięci Tadeusza Siejaka/T.Wyrwa-Krzyżański//Gaz.Niecodz.- 1997,nr19,s.4.

107.PUSTYNIA:dokumentacja do wydania[W]Almanach literacki Iskier.- Warszawa,1995,s.9-17.

108.RUCHOME marginesy:szkice o literaturze lat 90/P.Czapliński.-Kraków: „Znak”,2002.-193,[3]s.;21 cm

109.RYSOPIS:esej o młodej prozie/T.Błażejewski.-Łódź,1987.-s.149-156.

110.SIEJAK/Z.Przeworska//Tyg.Pil.-1994,nr25,s.3:il.

111.SIEJAK nieznany:wspomnienia o Tadeuszu Siejaku-pisarzu,inżynierze, człowieku/A.Rozwadowski//Horyzont.-1999,nr5,s.7-8:il.

112.SIEJAK-próba całości/J.Arski//Tyg.Pil.-1995,nr27,s.12.

113.SIEJAK Tadeusz[W] A-Informator środowisk twórczych.-Piła:1990,s.33.

114.SIEJAK Tadeusz //[portal intern.] encyklopedia.interia.pl/haslo

115.SIEJAK Tadeusz:nekrolog//Panorama Pil.-1994,nr 24,s.27;Tyg.Nowy.-1994, nr24,s.2;Twórczość.-1994,nr9,s.2 okł.;Tyg.Pil..-1994,nr25,s.5.

116.SKAZANY na sprzeciw:z listów Tadeusza Siejaka/M.Jentys//Rocz.Nadnot. 1997,R.28,s.24-37.

117.SŁOWNICTWO regionalne w twórczości pisarzy wielkopolskich:proza artystyczna, tekst wygłoszony na sesji popularnonaukowej „Gwaroznawstwo a kultura ludowa” w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej/A.Pawłowicz.-Środa,1992,s.21-52.

118.SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku/red.A.Brodzka.-Wrocław:1993,s.360,773,776.

119.SPOTKANIE z Tadeuszem Siejakiem:kolejny „czwartek literacki” w klubie „Księgarza” w Warszawie//Życie Warsz.-1988,nr143,s.6.

120.STENOPIS z Siejaka/A.Milczyński//Gaz.Pozn.-1995,nr138,s.5.

121.STRATEGIA ślimaka:szkice krytyczne/L.Bugajski//Pis.Lit.-Artyst.- 1984,nr1,s.45-63;Tenże artykuł[W]Strategia ślimaka:szkice krytyczne/L.Bugajski.-Warszawa.-1988,s.196-208.

122.STRUNA:film dok.zreal. podczas Chodzieskich Warsztatów Reporterskich, 1988/scen. i reż.M.Nowakowski:frag.prozy czyt.J.Michałowski.-Telew.Poznań,1988.-29 min.

123.SZALEŃCY są wśród nas/Z.Kmieciński//Twór.Robot.-1988,nr14,s.5.

124.ŚLADY przełomu : o prozie polskiej 1976-1996/P.Czapliński.-Kraków,1996,s.30,51.

125.TADEUSZ Siejak//www.teamsc.com.pl/chodziez/Historia_miasta/Slawni Chodziezanie

126.TADEUSZ Siejak/A.Lazarowicz//Słowo Powsz.-1985,nr88,s.4.

127.TADEUSZ Siejak i „Dezerter”/J.Arski,Z.Przeworska//Tyg.Pil.-1993,nr24 s.5:portr.

128.TADEUSZ Siejak nie żyje/D.Kubicki//Gaz.Wybor.-1994,nr133,s.2.

129.TADEUSZ Siejak nie żyje/J.Prześluga//Głos Wielkop.-1994,nr133,s.1.

130.TADEUSZ Siejak-niepokorny komunista-bezrobotny inżynier/K.Główczyński//Chodzieżanin.-1995nr12,s.5;nr13,s.8;nr14,s.6.-Polemika:Pisarz i (nie bezrobotny)inżynier/R.Cichocki//Chodzieżanin.-1995,nr16,s.12.

131.TADEUSZ Siejak-poszukiwacz wiary w porządek świata/T.Szumowski//Chodzieżanin.-1999,nr16,s.3:portr.

132.TADEUSZ Siejak:twórca naszego regionu/A.Rozwadowski//Tyg.Chodz.- 1991,nr2

133.TADEUSZ Siejak:1949-1994/L.Bugajski//Polityka.-1994,nr26,dod.:Kultura,s.VII:il.

134.TADEUSZ Siejak:1949-1994,Chodzieżanin XX wieku/D.Grewling//Chodzieżanin.-1998,nr24/25,s.21:portr.

135.TADEUSZA Siejaka opowieść o chaosie/J.Galant//Kresy.-1998,nr1,s.40-50;

136.TADEUSZA Siejaka opowieść o chaosie/J.Galant[W] Próby:o prozie Tadeusza Siejaka/K.Polarek.-Chodzież,1999,s.43-62.

137.TADEUSZA Siejaka tryptyk o klęsce/J.Kwiatek//Tryb.Ludu.-1987,nr285,s.6.

138.TAM dołem,płynie rzeka:o budowaniu i nie tylko/K.Główczyńki//Chodzieżanin.-1994,nr9,s.11.

139.TWÓRCZOŚĆ Tadeusza Siejaka w obrazie literatury lat70./90./B.Bakuła[W] Próby:o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999,s.11-42.

140.UMARŁ Tadeusz Siejak:kim był Tadeusz Siejak?/T.Wyrwa-Krzyżański//Pan.Pil.-1994,nr24,s.2:il.

141.USZCZELKA w literaturze/B.Baraniak-Leszczyński//Wprost.-1988,nr10,s.22-23.

142.W szponach sprawowanej władzy/K. Polarek[W] Próby:o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999,s.63-68.

143.WEDŁUG Siejaka/J.Prześluga//Głos Wielkop.-1993,nr230,s.20.

144.WIECZÓR w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie//Radar.- 1985,nr18,s.17;Słowo Powsz..1985,nr88,s.4.

145.WŁAŚCICIEL kluczy/A.Kołodziejski//Pan.-1989,nr5,s.8-10:il.

146.WSPOMNIENIE o pisarzu/W.Ratajczak//Gaz.Pozn.-1995,nr157,s.13.

147.WSPOMNIENIE Tadeusza Siejaka//Głos Wielkop.-1997,nr138,s.16

148.WZNIOSŁE tęsknoty:nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych/P.Czapliński.-Kraków:Wyd.Lit.,2001.-269,[3]s.;21cm

149.Z czym do literatury:nowe nazwiska i nowe nadzieje/T.Błażejewski//Polityka.-1986,nr3,s.8.

150.ZA zakrętem/L.Żuliński.-Łódź,1989,s.116-117.

151.ZAMYKANE lustro/S.Zawiślański//Sztandar Młod.-1985,nr68,s.1,4-5.

152.ZWIĄZKI frazeologiczne w powieściach Tadeusza Siejaka/S.Bąba[W] Próby : o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999,s.87-120.

153.ŻAL/J.Kwiatek//Trybuna.-1994,nr141,s.14.

C.Rozmowy,wywiady

154.BOHATER prosi o krótką rozmowę/rozm.przepr.A.Kowalski//Radar.-1985,nr17,s.14-15.

155.DEZERCJA/rozm.przepr.H.Zaworska//Literatura.-1984,nr10,s.14-15:il.

156.DOJŚĆ do słowa/rozm.przepr.H.Zaworska//Odra.-1988,nr5,s.24-30.

157.DYSKUSJA:młoda literatura:wypow.m.in.T.Siejak//Razem.-1987,nr19-21,23:nota biogr.

158.FONTANNA z happy endem/rozm.przepr.B.Pietkiewicz//Polityka.-1985,nr9,s.1,8-9:il.

159.GDYBYM miał władzę/rozm.przepr.K.Lis//Tu i Teraz.-1985,nr19,s.9:il.

160.GŁÓD sensu: z każdym dniem czuję się bardziej niewolnikiem/rozm.przepr.P.Grochmalski//Poznaniak.-1993,nr24,s.2-3:il.

161.INŻYNIER czy pisarz: w kręgu literatury/rozm.przepr.W.Braniecki//Glos Wielkop..-1984nr243,s.5.

162.KAŻDA moja książka jest wymyślona, jednak złożona z elementów rzeczywistych/rozm.przepr.A.Rozwadowski//Tyg.Chodz.-1991,nr3,s.3;nr4,s.4.

163.KTO jest szczuropolakiem:polemika z E.Redlińskim//Polityka.-1994,nr31,dod.:Kultura,s.VII.

164.LUDZIE zapragną rozmowy/rozm.przepr.M.Jentys//Literatura.-1992,nr5,s.4-5:il.

165.MIĘDZY „Próbą” a „Pustynią”/rozm.przepr.J.Utkin//Pil.Inf.Kult.-1986,nr11,s.21-24.

166.MURY i bramy/rozm.przepr.A.D.Liskowacki.//Morze i Ziemia.-1985,nr15,s.8-9:portr.

167.NADZIEJA „kryzysowej literatury”/rozm.przepr.A.Dąbrowska//Konstrukcje.-1988,nr52,s.8.

168.NASZ człowiek z Chodzieży/rozm.przepr.G.Dasadra//Profile Tyg.Budow.-1985,nr51/52,s.1,6-7.

169.NIE potrafię niczego wymyślić/rozm.przepr.J.Michalak//Wprost.-1988,nr10,s.20-21:portr.

170.OD Natury do Kultury//Wiad.Kult.-1994,nr3,s.5.

171.ODPOWIADAM//Polityka.-1985,nr29,s.9.

172.Pilskie personalia:Tadeusz Siejak//Tyg.Pil.-1987,nr47,s.5.

173.PILSKIE środowisko literackie:Tadeusz Siejak:dok.aud.-wiz./rozm.przepr.L.Żuliński.-Piła:Woj.Bibl.Publ.,1990.-1 kas.video.-36 min.

174.PISANIE :dodatek do życia/rozm.W.Braniecki//Głos Wielkop.-1988,nr54,s.5.

175.PO „Próbie” zamiast wywiadu/K.Kalka//Tyg.Pil.-1985,nr12,s.6-7:il.

176.SENS tworzenia:rozm. z laureatem nagrody literackiej im.Stanisława Piętaka/rozm.przepr.K.Kalka//Tyg.Pil.-1982,nr18,s.6-7.

177.ŚWIAT zmierza do komunizmu/rozm.przepr.J.Pędziwiatr//Dzien.Pozn.-1991:15 XI ,s.6.

178.TADEUSZ Siejak:aud.ścieżka dźwiękowa/wypow.W.Sadkowski,L.Żuliński.-TVP. Pr.1.maj,1984.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1 kas.magnet.-20 min.

179.TADEUSZ Siejak o sobie:sylwetki literackie regionu//Pil.Inf.Kult.-1985,nr2,s.10.

180.TADEUSZ Siejak i „Oficer”:aud.rad./rozm.przepr.B.Miczko,frag.czyt.R.Milerowicz.-Pol.Rad. Pr.IV Magazyn Literacki,lipiec 1982.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1kas. magnet.-40 min.

181.TADEUSZ Siejak:pierwszy krok:aud.rad./reż.J.Jurkowska.-Pol.Rad. Pr.I,4 V 1984.-30 min.

182.Tadeusz Siejak:wypow.nt.własnej twórczości//Nurt.-1980,nr4,s.20.

183.TADEUSZ Siejak:wywiad/rozm.przepr.E.Wypych//Gaz.Młod.-1985,nr80,s.9.

184.TADEUSZ Siejak:wywiad//Sztandar Młod.-1985,nr178,s.2.

185.UCIECZKI/rozm.przepr.K.Kalka//Panorama Pl.-1993,nr24,s.13.

186.W mieście pięknym jak Eden…:po „Pustyni” Tadeusza Siejaka/rozm.przepr.K.Kalka//Tyg.Pil.-1988,nr19,s.4.

187.W pracowni pisarza:Tadeusz Siejak:aud.rad./oprac.B.Miczko.-Pol.Rad.Pr.III,31 XII 1985.-14 min.

188.W punkcie zero:rozmowa o stanie nowej literatury/oprac.A.Kowalski//Radar.-1985,nr14/15,s.18-20.

189. WIGILIA w domu Siejaków:Chodzież,24 XII 1989.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1 kas.magnet.-10 min.

190.WPŁYW rzeczywistości na literaturę//Polityka.-1985nr29,s.9.

191.WSZYSTKO się zmienia/rozm.przepr.W.Okuła//Nowa Wieś.-1982,nr25,s.6-8.

192.ZA możliwość bycia twórcą trzeba płacić/rozm.przepr.W.Ratajczak,J.Borowczyk//Czas Kult.-1994,nr2,s.30-36:il.

D.Nagrody,wyróźnienia

Pejzaże wiejskie,1977

193.KONKURS zorganizowany przez red.: „Nowa Wieś”, „Plon”, „Tydzień”,Centralny Związek Kółek Rolniczych, Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,Młodzieżową Agencję Wydawniczą oraz Urząd Wojewódzki w Lesznie na opowiadanie,reportaż,grafikę i fotoreportaż,w dziale opowiadanie współczesne:Tadeusz Siejak//Nowa Wieś.-1977,nr36,s.2-3. Nagroda literacka im. Stanisława Piętaka,1982

194.NAGRODY literackie im. Stanisława Piętaka:Mirosław Szczepaniak, Tadeusz Siejak,Edward Redliński/oprac.A.Nowak,P.Bratkowski,K.Pysiak//Radar.-1982,nr8,s.20-21:il. 195.TADEUSZ Siejak laureatem nagrody literackiej im. Stanisława Piętaka//Gaz.Pozn.-1982.3 VI,s.7.

196.WRĘCZENIE nagród literackich im. Stanisława Piętaka//Dzien.Lud.-1982,4 VI,s.4. Nagroda Wojewódzka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki,kultury i sztuki,1982

197.LAUREACI nagród wojewódzkich:1982//Tyg.Pil.-1982,nr24,s.2. Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego,1985

198.UZNANIE i promocja : nagrody im .Stanisława Wyspiańskiego//Radar.-1985,nr31,s.17;Nowe Książ.-1985,nr7/8,s. 172;Tryb.Ludu.-1985,nr179,s.4.

Honorowa Akademia Literatury


199.HONOROWA Akademia Literatury:T.Siejak-33 miejsce w plebiscycie//Kultura.-1988,nr31,s,26. Klub Środowisk Twórczych : „13”,1989

200.NAGRODA Klubu Środowisk Twórczych „13”//Pil.Inf.Kult.-1989,nr3,s.26.E.Pamięci Tadeusza Siejka,obchody

201.KLUB im.Tadeusza Siejaka/R.Cichocki//Chodzieżenin.-1999,nr6,s.12.

202.KONCERT SOM//Chodzieżanin.-2001,nr279,s.9.

203.NADNOTECKIE Dni Literatury V,Piła:26.05.1993/org.Woj.Bibl.Publ.,BWAiUP-spotkanie autorskie Tadeusza Siejaka/fot.E.Kozakiewicz.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1993.-7 fot.kolor.;9cmx13cm.

204.PODZIĘKOWANIE:sympozjum poświęcone T.Siejakowi/D.Grewling//Chodzieżanin.-1995,nr12,s.8.

205.Requiem dla Siejaka/m.s.//Tyg.Nowy.-2004,nr24s.B 3

206.SIEJAK patronem Klubu Literackiego:pamięci wybitnego pisarzaz Chodzieży/K.Polarek,D.Kędzierski//Gaz.Pozn.-1999,nr78,s.4:portr.

207.SPOTKANIE autorskie Tadeusza Siejaka:Chodzież,17.05.1993/org.Miej.Bibl.Publ.,fot.K.Klepacki.-Chodzież:Miej.Bibl.Publ.-1993.-3 fot. kolor.;9cmx13cm.

208.SPOTKANIE autorskie Tadeusza Siejaka: Piła,24.05.1988/org.Woj.Bibl.Publ., fot.B.Maciaszek.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1988.-5 fot. kolor.;9cmx13cm.

209.SYMPOZJUM w pierwszą rocznicę śmierci:Chodzież,10.06.1995/org.Miej.Bibl.Publ.,Chodz.Dom Kult.:dok.aud.-wiz.-Chodziez:Miej.Bibl.Publ.,1995.-1 kas.video.-2h 13min.

210.SYMPOZJUM w pierwszą rocznicę śmierci:Chodzież,10.06.1995/org.Miej.Bibl.Publ.,Chodz.Dom Kult.:dok.aud.-Piła:Woj.Bibl.Publ.,1995.-1 kas. magnet.-90min.

211.SYMPOZJUM w pierwszą rocznicę śmierci:Chodzież,10.06.1995/org.Miej.Bibl.Publ.,Chodz.Dom Kult.,fot.K.Klepacki.-Chodzież:Miej.Bibl.Publ.-1995.-58 fot.kolor.;9cmx13cm.

212.SYMPOZJUM w pierwszą rocznicę śmierci,10.06.1995/org.Miej.Bibl.Publ.,Chodz. Dom Kult.,fot.J.Czopek.-Piła:Woj.Bibl.Publ.-1995.-44 fot.kolor.;9cmx13cm.

213.TADEUSZOWI Siejakowi in memoriam//Chodzieżanin,2004,nr 436,s.7.

214.W hołdzie Siejakowi ,Chodzież:powstał Klub Literacki/D.Kędzierski//Gaz.Pozn.wyd.2.-1999,nr67,s.3:il.

215.W pierwszą rocznicę śmierci T.Siejaka/M.Prukała//Chodzieżanin.-1995,nr12,s.5:il.

216.W pierwszą rocznicę śmierci Tadeusza Siejaka/D.Grewling//Rocz.Nadnot.-1996,R.27,s.160-161.

217.W rocznicę śmierci Siejaka:Chodzież,nowy klub literacki/Dak//Gaz.Wybor.-1999,nr75:Gaz.Wielkop.-s.6.

218.WSTĘP/T.Szumowski,J.Stanisławski[W] Próby:o prozie Tadeusza Siejaka/red.K.Polarek.-Chodzież,1999,s.7-10.