prace magisterskie o Tadeuszu SiejakuW zbiorach biblioteki znajdują się cztery kopie prac magisterskich i jedna pracy licencjackiej dotyczących życia i twórczości Tadeusza Siejaka. W prezentacji zamieszczono strony tytułowe oraz spisy treści tychże prac.
Droga przez... miasto, tekst, biografię. Proza Tadeusza Siejaka

Praca magisterska Michaliny Drews. Poznań 2005r.


Ewolucje człowieka uwikłanego. Kreacje bohatera w prozie Tadeusza Siejaka

Praca magisterska Krzysztofa Polarka. Chodzież 2002r.


Autentyzm i fikcja a świadomość odbiorcy, na podstawie wybranych utworów Tadeusza Siejaka

Praca magisterska Aliny Cholewińskiej. Bydgoszcz 1996r.


Tadeusz Siejak - Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Praca licencjacka Aurelii Poznaniak. Kalisz 2004r.


Między polityką a psychologią - proza Tadeusza Siejaka

Praca magisterska Beaty Wlazło. Poznań 1997r.