bibliografia - twórczość

A. Wydawnictwa

1.OFICER : powieść.-Warszawa : " Iskry",1981.-234,[2]s.;20 cm -ISBN 8320703840 Rec. M.Bajerowicz//Tydzień.-1981,nr43,s.11;H.Bereza:Bieg rzeczy, szkice literackie.-Warszawa,1982,s.195-199;M.K.Błażejewski//GazetaPozn.-1982,nr139,s.16-17; T.Błażejewski//Mies.Lit.-1982,nr11,s.135-136;T.Błażejewski:Literatura jak literatura.-Łódź,1987,s.181-191;A.Borowa//Walka Młod.-1982,nr1,s.21;P.Bratkowski//Literatu- ra.-1982,nr7,s.124-128;1985,nr8,s.38-40;P.Bratkowski//Radar.-1982,nr8,s.20;L.Bugaj- ski//Twórczość.-1982,nr7,s125-128;L.Bugajski//Życie Lit.1982,nr20,s.10;M.Chrzanow- ski//Tu i Teraz.- 1985,nr14,s.11;B.Dohnalik//Rzeczpospolita. 1982,nr7,s.5;W.Kajtoch// Argumenty.-1985,nr23,s.8;B.Kuszelski//Nurt.-1982,nr6,s.1,19;J.Kwiatek//Tryb.Ludu.-1982,nr55,s.10;W.Maciąg //Nowe Książ.-1981,nr21,s.22-23;K.Michalski//Tu i Teraz.-1982,nr3,s.11;K.Nowicki//Fakty.-1982,nr11,s.9; Z.Warski //Rzeczywistość.- 1982,nr23,s.11;J.Wieliński//Razem.-1982,nr1,s.30;L.Żuliński//Fakty.- 1985,nr 18,s.2; L.Żuliński //Tyg.Kult.-1982,nr11,s.11;L.Żuliński//Tyg.Pil.-1982,nr26,s.7.


2. PRÓBA : powieść.-Warszawa:"Iskry",1984.-387,[3]s.;20 cm - ISBN 8320705355 Rec. B.Balcerowicz/Okolice.-1985,nr11/12,s.51-54;H.Bereza/Polityka.-1985,nr13,s.8; H.Bereza//Twórczość.-1985,nr2,s.162-163;M.K.Błażejewski//Życie Lit.-1985,nr21,s.10, 21;M.Boratyńska-Komar//Prz.Tyg.-1985,nr9,s.13;P.Bratkowski//Literatura.-1985,nr8,s. 38-40;J.Z.Brudnicki//Zarzewie.-1985,nr22,s.11;L.Bugajski//Pis.Lit.-Artyst.-1985,nr5, s.148 -151;M.Chrzanowski//Tu i Teraz.-1985,nr14,s.11;P.Cielesz//Fakty.-1985,n17,s.7; A.Dzięgielewski// Dzien.Lud.-1985,nr16,s.5;W.Jamroziak//GłosWielkop.- 1985,nr70, s.5; W.Kajtoch//Argumenty.-1985,nr23,s.8;B.Klukowski//Nowe Książ.-1985,nr1,s.102-103,il;J.Korkozowicz//Gaz.Olszt.-1985,nr121,s.5;A.Kowalski//Radar.-1985,nr 25,s.6; K.Koźniewski//Polityka.-1985,nr23,s.8;Ksz//Zarzewie. - 1985,nr17,s.10;J.Łukosz/ / Twórczość.-1985,nr11,s.116-118;C.Michniak//Gaz.Pozn.- 1985,nr51,s.8;A.Nasiłow- ska//Twórczość.-1985,nr5,s.127-129;Odrodzenie.-1986,nr36,s.14;E.Pawlak//Wprost.-1986,nr10,s.24-27;R.Pietrzak// Tryb.Ludu.-1985,nr52,s.5;E.Pochroń//Tryb.Opol.-1985, nr76,s.5;M.Ratajczak//Odra.-1986,nr2,s.99;J.Ryszkowski//Tyg.Kult.- 1985,nr13,s.6; Wiad.Elb.-1985,nr20,s.7;B.Sowińska//Życie Warsz.-1985,nr106,s.7; A.Stoff// Mies.Lit.-1985,nr8,s.124-126;W.Uczkiewicz,A.Cynkar//Sprawy i Ludzie.- 1985,nr19,s.15;W.Woźniak//Tyg.Ostroł.-1985,nr26,s.17;Z.Wójcik//Związkowiec.-1985,nr16,s.21; S.Zawiślański//Sztandar Młod.1985,nr48,s.8;T.Żółciński//Radar.-1985,nr11,s.18- 19;L.Żuliński//Fakty.-1985,nr28,s.7.


3.PUSTYNIA : powieść.-Warszawa : "Iskry",1987.-332,[4]s.;20cm - ISBN 8320709482 Rec. B.C.G.M :Recenzja wewnątrzwydawnicza.[W] Almanach Literacki Iskier.-Warszawa, 1985,s.9-14;R.Bednarczyk//Życie Lit.- 1988,nr20,s.10;A.Błaszkiewicz// Twórczość.-1988, nr3,s.100-104;T.Błażejewski//Pis.Lit.-Artyst.-1988,nr9,s.119-122;E.Isakiewicz//Itd.-1987, nr22,s.22;nr50,s.22;W.Jamroziak//Głos Wielkop.- 1988,nr20,s.5;W.Jesionowska// Nowe Książ.-1988,nr7/8,s.75-76;G.Kozera//Słowo Lu-du.-1987,4 XII,s.5;K.Koźniewski// Polityka.-1988,nr18,s.9;C.Kubaszewski//Mies.Lit.-1988,nr5,s.146-148;nr11,s.133-135; T.Miłkowski// Kultura.-1988,nr3,s.11;A.Niewolak- Krzywda//Profile.- 1988,nr8,s.27; Z.Pietrasik//Polityka.-1988,nr1,s.8;B.Rogatko//Echo Krakowa.-1988,nr126,s.5;K.T.Toeplitz//Polityka.- 1988,nr7,s.16;L.Żuliński//Literatura.- 1988,nr3,s.70-72.


4. DEZERTER.-Warszawa : "BGW",1992.-342s.;23cm.-ISBN 8370663850 Rec. J.Borowczyk,W.Ratajczak//Czas Kult.-1994,nr2,s.42-43;L.Bugajski//Polityka.-1993,nr2,s.11;L.Bugajski//Twórczość.-1992,nr12,,s.97- 100;I.Janowska//Rocz. Nad-not.-1993,R.24,s.135-138;J.Kwiatek//Tryb.Ludu.-1992,nr232,s.6;J.Łukosz//Regiony.-1993,nr1,s.113-114;K.Masłoń//Rzeczpospolita.-1992,nr28,s.3;D.Nowacki//Fa-Art.-1993,nr2/3,s.143-144;M.Orski//Odra.-1993,nr12,s.104-105 ;M.Piasecki//Prz.Lit.-1993,nr1,s.13;K.Pysiak//Spotkania.-1992,nr50,s.45;J.Termer//Nowa Eur.-1992, nr189, s.13;www.naleniucha.pl;H.Zaworska//Nowe Książ.-1993,nr1,s.26- 28,portr.; T.J.Żółciński//Metafora.-1993,nr8,s.105-107.


5.GŁÓD sensu.-Warszawa : "Graf-Punkt",1994.-203,[1] s.;20cm.-ISBN 8386091274 Rec. An//Goniec Pil.-1995,nr73,s.3;J.Brudnicki//Wiad.Kult.-1995,nr17,s.10; L.Bugajski//Polityka.-1995,nr17:dod.,s.VII;L.Bugajski//Rocz.Nadnot.1996,R.27, s.172-174;M.Jentys//Sycyna.-1995,nr18,s.16;M.Lengren//Twórczość.-1996,nr8,s.115- 117; A.Milczyński//Gaz.Pozn.-1995,nr90,s.9;www.racjonalista.pl/ks.php/k.1410;


6.KSIĄŻĘ czasu : opowieści.-Warszawa : Spółka Wydawniczo-Księgarska,1995.-370,[2]s.;22cm-ISBN 8370640257 Rec. L.Bugajski//Rocz.Nadnot.-1996,R.27,s.172-174;L.Bugajski//Wiad.Kult.- 1995,nr37,s.29:portr.;J.Drzewucki//Twórczość.-1995,nr11,s.99-104;M.Jentys// Sycy-na.-1995,nr18,s.16;D.Nowacki//Fa-Art.-1995,nr4,s.50- 52;I.Smolka//Nowe Książ.-1995,nr11,s.14;J.Termer//Akcent.-1996,nr2,s.139-141;J.Utkin//Tyg.Nowy.-1995, nr36,s.2;H.Zaworska//Gaz.Wybor.1995,nr279,s.15:il.


7.KULTURYSTA.Cz.1/oprac. rękopisu i red. M.Jentys.- Warszawa : "Nowy Świat",2004.-247,[1]s.;20cm.-ISBN 8373860940 Rec. L.Bugajski//Twórczość.-2004,nr9,s.99-103;M.Jentys//Twórczość.-2006,nr5,s.131-135;R.Kołodziej//Topos.-2005,nr3,s.198-199;D.Nowacki//Nowe Książ.-2004,nr12,s.16-17.

B. Utwory

8.PANIE z bachorem : opowiadanie//Tydzień.-1977,nr3,s.4-5:il.

9.SZTUCZNE słońce : opowiadanie[W] Prosto z miłości:almanach młodej prozy wielkopolskiej.-Poznań,1980,s.164-170,220:biogram.

10.ŚLEDZTWO :frag. z powieści "Oficer"//Nurt.-1980,nr4,s.20-21.

11.OFICER :frag. powieści//Razem.-1981,nr20,s.28-29.

12.WYBUCH :frag. powieści "Oficer"//Tyg.Pil.-1982,nr18,s.6-7.

13.PRÓBA :frag. powieści//Nowa Wieś.-1982,nr4,s.15;Alm.Lit.-1982,nr1,s.19-32;Polityka.-1984,nr51,s.9.

14.SERCE myszy:opowiadanie//Tyg.Pil.-1984,nr52/53,s.11.

15.WIELKI spływ:frag.//Pis.Lit.-Artyst.-1984,nr7/9,s.45-75.

16.CENTURION Chalybejns:frag. powieści "Namiot wodza"//Morze i Ziemia.-1985,nr18,s.9.

17.MIŁOŚĆ//Pis.Lit.-Artyst.-1985,nr6,s.4-12;tłum.na jęz.niem.J.Janke//A,D.Libitum Sammlung Zerstreuung, Verlag Volk und Welt Berlin ,1988,s.227-239.

18.PUSTYNIA:frag.powieść//Alm.Lit..-1985,nr3,s.17-47;Nurt.-1985,nr4,s.1,27-40;Tu i Teraz-1985,nr1,s.8;14,s.1,14-15.

19.WIELKI spływ: frag.//Pil.Inf.Kult.-1985,nr2,s.10-12.

20.KSIĄŻĘ Czasu//Pil.Inf.Kult.-1986,nr11,s.24-28.

21.PODRAPANY świat//Tyg.Pil.-1986,nr8,s.7.

22.PUSTYNIA:frag.powieści//Panorama.-1986,nr23,s.20-21.

23.ZA deską//Radar.-1986,nr31,s.20-21.

24.BURZA//Nurt.-1987,nr1,s.28-31.

25.KOBIETA;frag.powieści "Namiot wodza"[W] Na ustach ziemi :nadnotecki al-manach literacki.-Piła,1987,s.111-121,137;biogram.

26.NAMIOT wodza - impreza tendencyjna:frag.//Pis.Lit.-Artyst.-1987,nr5,s4-27;nr6,s.4-17;nr10,s.14-31;nr11/12,s.152-203.

27.PORANEK w miasteczku pięknym jak Eden:frag. z powieści "Pusty-nia"//Tyg.Chodz.-1989,nr1,s.3.

28.DEZERTER:frag.powieści//Potop.-1989,nr4,s.1.4-5:il.

29.DEZERTER:frag. z powieści//Tyg.Chodz.-1991,nr2,s.3;nr3,s.3;nr4,s.3.

30.DEZERTER:frag.powieści//Polityka.-1992,nr25,s.18.

31.NAMIOT wodza:frag.//Głos Wielkop.-1992,nr43:dod.,s.1.

32.SŁOŃCE:frag.powiesci "Tam dołem ,płynie rzeka"//Literatura.-1992,nr5,s.6-7.

33.CHODZIESKI Park Krajobrazowy//Chodzieżanin.-1994,nr6,s.9.

34.GŁÓD sensu:frag.eseju//Twórczość.-1994,nr9,s.40-90.

35.KULTURYSTA :frag. nie dokończonej powieści "Tam dołem, płynie rzeka // Czas Kult.-1994,nr2,s.38-42:il.

36.TAM dołem ,płynie rzeka :frag. powieści//Wiad.Kult.-1994,nr5,s.12-21:il.

37.ŚNIEGOWA kula//Sycyna.-1995,nr2,s.8-9.

38.GŁOS anioła; Oko; Stąd; Sztanga :frag. powieści "Tam dołem, płynie rze-ka//Wiad.Kult.-1995,nr5,s.8-10.

39.KULTURYSTA//Twórczość.-2002,nr1,s.9-93.

40.KULTURYSTA:frag. powieści "Tam dołem ,płynie rzeka//Akcent.-2002,nr4,s.12-28.

41.KULTURYSTA:fragm. powieści "Tam dołem,płynie rzeka//Migotania. Przeja-śnienia.Gaz.Lit.-2003,nr1,s.10.

C. Adaptacje

42.BURZA:aud.rad.-Pol.Rad.Pr.1,kwiecień 1987 -30 min.

43.OFICER:aud.rad./oprac.T.Lubkiewicz- Urbanowicz.-Pol.Rad.Pr.IV,16.07.1982.- 25 min.

44.PRÓBA:adaptacja teatralna/reż.J.Hutek.-Łódź: Teatr Nowy,1987-program,s.9 Rec.B.Baraniak-Leszczyński//Wprost.-1988,nr11,s.28;A.Baranowska//Kultura.-1988,nr12,s.13;J.M.Fiedosiejew//Głos Robot.-1987,nr300,s.4;J.Kwiatek//Tryb.Ludu.-1988,nr66,s.6;A.Multanowski//Teatr.-1988,nr3,s.22-23;J.Sieradzki//Polityka.-1988,nr11,s.8;E.Wiernicka//Pil.Inf.Kult.-1988,nr11,s.9-11.

45.PO upadku.Sceny z życia nomenklatury:film;scen. na motywach powieści T.Siejaka "Próba"/reż.A.Trzos-Rastawiecki;rola gł. Z.Zapasiewicz.-Studio Filmowe "Kadr",1989.-1h21min. Omów.WWW.filmpolski.pl/fp/index.php;www.teleman.pl/prog.;pl.wikipedia.org/wiki/Po upadku