wydawnictwa              Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych dostarczała Tadeuszowi Siejakowi materiału, który wykorzystał w twórczości. Debiutował reportażami w "Tygodniku". Pierwsza powieść Oficer z 1981 roku wraz z kolejnymi Próbą (1984), Pustynią (1987) oraz Dezerterem (1992) stanowią zamknięty cykl. Traktują o świadomości, moralności i bolesnych doświadczeniach pokolenia żyjącego w PRL-u. Obok powieści realistycznych Siejak napisał także utwory o wyraźnie filozoficznych podtekstach poruszając w nich problemy metafizyczne - esej filozoficzny Głód sensu (1994), zbiór mikropowieści Książę czasu (1995).


Siejak Tadeusz
Oficer
Warszawa, 1981, ISBN 83-207-0384Powieść społecznie krytyczna. Młody inżynier Paweł Kaczmarek stara się wprowadzić istotny wynalazek w fabryce wagonów i lokomotyw. Podczas eksperymentu dochodzi do wypadku, a Kaczmarek zostaje niesłusznie potępiony. Cała sprawa dzieje się podczas narady, stanowi studium nagonki i szczucia.
Siejak Tadeusz
Próba
Warszawa, 1984, ISBN 83-207-0535-5Inżynier Roman Ratajczak - prominent, wojewoda, jest dobrym organizatorem, ale i bezwzględnym despotą, dokonującym specyficznych testów na bezkarność. Powieść o konformizmie, w której nadużycia władzy idą w parze z klęską w życiu osobistym głównego bohatera.
Siejak Tadeusz
Pustynia
Warszawa, 1987, ISBN 83-207-0948-2To trzecie - po Oficerze i Próbie - i ostatnie ogniwo cyklu powieściowego obrazującego rzeczywistość społeczno-polityczną naszego kraju w latach siedemdziesiątych. Inżynier Stefan Zandecki jest wicedyrektorem Zakładu Wykorzystania i Ochrony Środowiska w wielkopolskim miasteczku. Próbuje być uczciwy czym naraża się zarówno władzy jak i pracownikom.
Siejak Tadeusz
Dezerter
Warszawa 1992, ISBN 83-7066-385-0Kolejna powieść, w której autor zawarł ostrą i wnikliwą ocenę rzeczywistości polskiej przed Sierpniem i tuż po Sierpniu 1980. Pisana w latach 1986-1989, opowiada o ludziach uciekających od rzeczywistości, gdy stawia ona wymagania trudniejsze niż zwykle, gdy żąda by byli jej twórcami, a nie tylko użytkownikami.
Siejak Tadeusz
Głód sensu
Warszawa 1994, ISBN 83-7066-385-0Esej filozoficzny poruszający problemy metafizyczne - bytu, sensu, dobra, zła, miłości i nienawiści. Przedstawiający klęski moralne ponoszone wskutek źle rozumianego obowiązującego ustroju.
Siejak Tadeusz
Książę czasu
Warszawa 1995, ISBN 83-7064-025-7Zbiór czterech opowieści - Książę czasu, Wielki spływ, Namiot wodza, Ta sama kula, których akcja dzieje się w rzeczywistości wewnętrznej, wykreowanej intelektualnie przez pisarza. Mają one wymiar metaforyczny i symboliczny. Ukazują istotę bytu rozdartą dramatycznie pomiędzy przeciwnościami - zło i dobro, nienawiść i miłość, bezsens i sens są pomieszane, niemożliwe do rozdzielenia.
Siejak Tadeusz
Kulturysta
Warszawa 2004, ISBN 83-911980-0-6Tadeusz Siejak pozostawił w rękopisie nie dokończonu utwór Tam, dołem, płynie rzeka. Pracował nad nim do śmierci doprowadzając bohatera, rówieśnika PRL, Stacha Sochę do roku 1975. Na przeprowadzenie go przez następne dwadzieścia lat PRL zabrakło czasu. Ale i tak powieść jest ogromna, rozlewna jak rzeka, regulowana ze swobodą, jaką daje pewność doświadczonego pióra. Poprzedzona jest autorskim wprowadzeniem, bezcennym wobec jej niepełności. Tom niniejszy stanowi trzecią część tomu drugiego Kulturysty, jest to część życia Stanisława Sochy, w której główny wątek stanowi dojrzewanie fizyczne.Tom pierwszy utwory Tam, dołem płynie rzeka pt. Słońce. Przygotowała Maria Jentys. Niniejszy tom nie został wydany. Fragment Słońca ukazał się – wraz z rozmową przeprowadzoną z Tadeuszem Siejakiem przez Marię Jentys – w „Literaturze” 1992 nr 5.


Próby... o prozie Tadeusza Siejaka
pod red. Krzysztofa Polarka

Chodzież 1999, ISBN 83-7066-385-0Wydawnictwo zawiera następujące analizy literackie:
- Bogusław Bakuła Twórczość Tadeusza Siejaka w obrazie literatury lat 70./90
- Jan Galant Tadeusza Siejaka opowieść o chaosie
- Krzysztof Polarek W szponach sprawowanej władzy
- Anna Piotrowicz Obraz współczesnej polszczyzny w powieściach Tadeusza Siejaka
- Stanisław Bąba Związki frazeologiczne w powieściach Tadeusza Siejaka oraz bibliografię Maria Bochan Tadeusz Siejak 22.09.1949-7.06.1994